Warmtepomp

Alle stoffen bevatten energie van de zon in de vorm van warmte. Een grondwaterpomp neemt de natuurlijke warmte uit de bodem, brengt die op een hogere temperatuur en ‘pompt’ ze in de woning.
Om warmte uit de natuur op te pompen en vervolgens te doen stijgen, gebruikt de warmtepomp een kleine hoeveelheid elektriciteit. Omdat er heel weinig verbruikt wordt om veel warmte op te wekken, is de warmtepomp zeer milieuvriendelijk.Thermostaat

Werking
Grondwaterpompen gebruiken een ondergronds buizensysteem dat horizontaal of verticaal in de bodem wordt geplaatst. Voor een horizontaal systeem heb je een tuin nodig die minstens even groot is als het te verwarmen oppervlak. Werking warmtepomp De warmte komt tot stand in een gesloten ecologische kringloop zonder verlies van energie.

 

* een verdamper brengt de temperatuur van buiten in contact met een koudere werkvloeistof in de buizen onder de grond. De speciale vloeistof, die onder lage druk staat en daardoor een lage kooktemperatuur heeft, begint te koken en wordt omgezet in damp.
* een compressor perst de damp onder hoge druk samen, wat de temperatuur ervan doet stijgen. De damp wordt op een temperatuur gebracht die hoger ligt dan het water of de lucht van de verwarmingsinstallatie in de woning.
* een condensor brengt de hete damp in contact met het koudere water of de lucht van het verwarmingssysteem van de woning. Daardoor stijgt de temperatuur in het verwarmingssysteem. Tegelijkertijd koelt de damp af en wordt ze opnieuw vloeistof.

Pomp
* een ontspanningsventiel veroorzaakt een drukverlaging, waardoor het kookpunt van de vloeistof opnieuw daalt. De temperatuur van de vloeistof valt opnieuw onder die van de buitenomgeving, waardoor de hele cyclus opnieuw kan beginnen.

ISKALL Service Bv - Wilgenhoek 60 - 6903BV - Zevenaar - Tel. 0031 (6)468 77 580 - e-mail: info@iskall.nl